MODALITATS D’ENVIAMENT

Les comandes realitzades s’entregaran en el territori espanyol (Península) en un termini aproximat de 24-48 hores, sempre i quan les comandes es realitzin abans de les 14.00 hores del dijous, en aquest cas, s’enviaran el dilluns ja que l’empresa de transport no reparteix durant el cap de setmana, i per política d’empresa preferim que la mercaderia estigui al nostre magatzem, on tenim les condicions ideals de conservació de les xocolates.

Península
El cost d’enviament per qualsevol destinació peninsular, independentment del número d’articles demanats serà de 5€ (més IVA) per un termini de lliurament de 24-48 hores.

Illes Balears
A les Balears, el termini de lliurament és de 2-3 dies hàbils. El cost de l’enviament, independentment del número d’articles demanats serà de 5€ (més IVA).

Per qualsevol excepció a aquestes modalitats d’enviament, els clients poden consultar-ho amb el nostre Centre d’Atenció al Client (tel: 938 340 927, e-mail: shoponline@enricrovira.com)

GARANTIA DE SEGURETAT I PRIVACITAT

Compra Segura
Enric Rovira SL garanteix a tots els seus usuaris i clients la SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT de totes les dades facilitades. El nostre sistema de pagament electrònic està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de La Caixa.

Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la major seguretat de les mateixes, no podent ser interceptades mentre són transmeses per la xarxa. La pantalla on l’usuari introdueix les dades referents a la seva targeta de crèdit procedeix directament de l’entitat bancària acreditada (La Caixa), que és qui les rep. El sistema d’encriptació SSL dóna total seguretat de transmissió de les dades a través de la xarxa. Per tal d’oferir una total seguretat als seus clients, les dades del pagament són transmeses de forma encriptada directament a La Caixa, en cap moment Enric Rovira SL té coneixement d’aquestes dades.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Enric Rovira SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a Enric Rovira SL, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries per mitjans electrònics o postals, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada. Aquest fitxer està registrat al Registre General de Protecció de Dades amb el nº2073260037.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recopilades durant la navegació al Portal, o proporcionades mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades pel lliurament dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas Enric Rovira SL informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per la formalització de la comanda, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

L’Usuari podrà exercitar, respecte les dades recopilades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: ENRIC ROVIRA SL, Dpt Atenció al Client, C/ Sant Geroni, 17, 08296, Castellbell i el Vilar, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça: shoponline@enricrovira.com

I. Condicions generals de contractació
1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Enric Rovira SL, amb domicili a Castellbell i el Vilar, C/ Sant Geroni, 17 i amb N.I.F: B-60386372 (d’aquí en endavant Enric Rovira) i els tercers (d’aquí en endavant Usuaris) que utilitzin el portal d’internet www.enricrovira.com (d’aquí en endavant el Portal), així com els tercers que contractin els productes oferts a través del mateix. Enric Rovira es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense previ avís, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.
1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que hi ha establert en la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en el desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin de l’aplicació.
1.3 Per la utilització del Portal d’Enric Rovira, Vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la visita com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals, així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l’adquisició.
1.4 Enric Rovira podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de dites modificacions en el Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol bé ofert en el Portal.

II. Productes oferts. Sistema de compra.
2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran a la pantalla. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses de l’enviament al domicili de l’Usuari dels productes, que serà sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per la seva venda fins a final d’existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i sense IVA i són els vigents, excepte error mecanogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. ENRIC ROVIRA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin al Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, ENRIC ROVIRA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als inclosos en el Portal, entenent-se, excepte que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran per les Condicions Generals en vigor en aquell moment.
Així mateix, ENRIC ROVIRA es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

2.2 Per adquirir els productes oferts en el Portal, ENRIC ROVIRA sol·licitarà als Usuaris que es registrin. Els Usuaris hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran de complimentar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:
-Complimentació complerta del formulari electrònic que en cada moment aparegui en el Portal seguint les instruccions indicades en el mateix.
-Prémer el botó “Acceptar”.
-Recepció al compte de correu electrònic de l’Usuari del “Nom d’usuari” i la “Contrasenya”.
El nom d’usuari i la Contrasenya són de caràcter personal i intransferible. ENRIC ROVIRA podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom d’usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la validesa.
2.3Un cop s’hagi registrat l’Usuari, i per tal de procedir amb la compra dels Productes, haurà d’afegir el producte que desitgi a la Cistella de Compra, segons les indicacions recollides a la pantalla, complimentant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a ENRIC ROVIRA, el que suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com en el seu cas les Condicions Particulars existents.
La compra s’entendrà efectuada en el domicili de ENRIC ROVIRA, situat al C/ Sant Geroni, 17, 08296, Castellbell i el Vilar. 2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans de que transcorrin trenta (30) dies des de l’execució de la compra, el Departament de Facturació d’ENRIC ROVIRA remetrà a l’Usuari comprador al domicili assenyalat en el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per ENRIC ROVIRA no tindrà validesa com factura, només com comprovant de compra.

III: Forma de pagament, lliurament i devolució de les comandes.

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, les quals apareixeran a la pantalla, es realitzarà mitjançant targeta de crèdit.
Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin a la pantalla, proporcionant la següent informació:

-Número de targeta.
-Data de caducitat.

Com a sistema de pagament electrònic, ENRIC ROVIRA està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de La Caixa. Totes les dades proporcionades a tals efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir la màxima seguretat de les mateixes.

3.2 ENRIC ROVIRA s’obliga a entregar els béns comprats per l’Usuari, en el domicili del comprador assenyalat a tal efecte en el formulari de comanda (no s’entregaran productes en apartats de correu ni locutoris), en el termini més breu possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses de lliurament dels béns comprats, seran abonades pel Comprador.
3.3 ENRIC ROVIRA no accepta devolucions.

IV. Política de protecció de dades de caràcter personal

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Enric Rovira SL informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a Enric Rovira SL, i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries per mitjans electrònics o postals, que poden ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada. Aquest fitxer està registrat al Registre General de Protecció de Dades amb el nº2073260037.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recopilades durant la navegació al Portal, o proporcionades mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades pel lliurament dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas Enric Rovira SL informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, pel que serà necessari la seva inclusió per la formalització de la comanda, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de targeta de crèdit per realitzar el pagament, al ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

L’Usuari podrà exercitar, respecte les dades recopilades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: ENRIC ROVIRA SL, Dpt Atenció al Client, C/ Sant Geroni, 17, 08296, Castellbell i el Vilar, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça: shoponline@enricrovira.com

V. Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d’hiperenllaços

5.1Tots els continguts que es mostren en el Portal i en especial dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ENRIC ROVIRA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.
5.2 En cap cas s’entendrà que es concedeixi llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels citats drets ni es confereix cap dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els citats continguts sense la prèvia autorització expressa de ENRIC ROVIRA o dels titulars corresponents. 5.3 No es podrà establir cap vincle a www.enricrovira.com des de qualsevol altre web sense el previ avís i exprés consentiment de ENRIC ROVIRA.

VI. Responsabilitat de ENRIC ROVIRA
6.1 ENRIC ROVIRA SL, únicament respondrà als danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació fraudulenta de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu risc i la seva responsabilitat.
6.2 ENRIC ROVIRA no es fa responsable dels prejudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

-Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els equips informàtics dels Usuaris, motivats per causes alienes a ENRIC ROVIRA, que impedeixin o retrassin la realització de les comandes o la navegació pel Portal;
-Retrassos o bloquejos en l’ús causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a ENRIC ROVIRA;
-Les divergències de la informació, documentació i/o demés contingut del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;
-De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes imputables a ENRIC ROVIRA, degudes a l’Usuari, a tercers, o a causes de força major.

6.3 ENRIC ROVIRA no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei. En particular ENRIC ROVIRA no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

VII. Obligacions de l’Usuari

7.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Portal i obrar sempre conforme la Llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, fer malbé o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ENRIC ROVIRA, els seus proveedors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.
7.2 Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a la obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en l’adquisició dels Productes a:

-En el cas de registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar dades reals i a mantenir-les actualitzades.

-No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

-No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordenador, dades, virus, codis, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar desperfectes en el Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ENRIC ROVIRA, de qualsevol Usuari, dels proveedors de ENRIC ROVIRA o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-li qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

-A custodiar adequadament el seu nom d’Usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per l’accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells a tercers, assumint la responsabilitat pels danys i prejudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment, l’Usuari es compromet a comunicar a ENRIC ROVIRA, amb la major rapidesa possible, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés al nom d’usuari i/o la contrasenya per un tercer.

– No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

– No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

– No destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de ENRIC ROVIRA, els seus proveedors o tercers.

– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

VIII.Comunicacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per qualsevol comunicació que sigui precisa entre ENRIC ROVIRA i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se al servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a shoponline@enricrovira.com) o mitjançant comunicació escrita al Departament d’Atenció al Client de ENRIC ROVIRA SL, C/ Sant Geroni, 17, 08296, Castellbell i el Vilar.

Les comunicacions de ENRIC ROVIRA a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al Portal.

IX. Legislació Aplicable. Arbitratge.

9.1 El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el que hi ha exposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.
9.2 En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins del termini màxim de (1) mes contant a partir de la data en que qualsevol d’aquestes notifiqui formalment a l’altre que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.
Pel suposat cas de que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins el termini màxim assenyalat, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol llei que pugui correspondre’ls, sotmeten la decisió de l’assumpte plantejat a Arbitraje Institución de la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico (ARBITEC), a la que se li recomana l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres d’acord amb el seu Reglament i els seus Estatuts.

Igualment les parts s’obliguen a acceptar i complir la ressolució continguda en la decisió arbitral que es dicti. Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se de mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a la seva pròpia llei, si aquesta fos una altra.